Sånger

Räven

raskar

över

isen

Törnrosa

Hej,

tummen upp.

Små

grodorna

Den

gamla

Forden

Välj sång genom att klicka eller peka på den

 

Blissymbolerna har producerats med WinBliss med the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

Blissymbolics: © C.K. Bliss 1949. © Blissymbolics Communication International, 1982. Bliss-characters and Bliss-words used herein conform to the BCI Authorized Vocabulary as published by BCI, 1982-2020. For more information see www.blissymbolics.org