Sånger

Den

gamla

Forden

Välj sång genom att klicka eller peka på den

 

Räven
raskar
över

isen

Små

grodorna

Blissymbolerna har producerats med WinBliss med the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

Blissymbolics: © C.K. Bliss 1949. © Blissymbolics Communication International, 1982. Bliss-characters and Bliss-words used herein conform to the BCI Authorized Vocabulary as published by BCI, 1982-2020. For more information see www.blissymbolics.org