SEJ:s julkort

Sven-Erik Johansson har gjort dessa julkort för Bräcke Östergårds kamratförening.

Här har de gjorts interaktiva för att träna några blissymboler.

Korten har motiv från olika platser varför korten väljs från en karta.

När du väljer något av de vita eller inramade områden där föremål saknas visas det tillsammans med motsvarande blissymbol. Föremålen och symbolerna försvinner om du väljer dem igen.

 

Blissymbolerna har produceerats med WinBliss using the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

 

Du kan hantera övningarna med mus, pekning, en tangent (Enter eller motsvarande kontakt) eller två tangenter (mellanslag och Enter eller motsvaramde kontakter).

 

Blissymbolics: © C.K. Bliss 1949. © Blissymbolics Communication International, 1982. Bliss-characters and Bliss-words used herein conform to the BCI Authorized Vocabulary as published by BCI, 1982-2020. For more information see www.blissymbolics.org

Två tangenter Mus

Välj inmatningsmetod!

En tangent Pekskärm