Vad är...

Vad är Splash!

Beställ

Kontakt

Bliss i Splash!

Splash! är en Aladdins grotta med verktyg i matematik för barn och elever i grundskolan.

Splash! finns i tre versioner. Skillnaden mellan versionerna är främst anpassningar för olika aktiviteter och det medföljande arbetsmaterrialet.

Det finns arbetsmaterial från grundläggande aktiviteter som att rita, göra mönster, sortera, mäta och använda siffror i Splash! Skolstart

till att lösa ekvationssystem grafiskt i Splash! Senare skolår.

Splash! kan kan hanteras enbart med ett tangentbord eller enbart med en mus (eller annat pekdon).

Det går naturligtvis att använda båda styrsätten samtidigt.

 

Mer information finns på Splash! Citys webbportal där du kan ladda ner programmet och hämta en demolicens. Klicka på knappen nedan.

Skolstart

Tidigare skolår

Senare skolår

www.gothiasoft.se

Fler matematikprogram

hittar du hos