På dessa sidor får brukaren bekanta sig med några instrument och blissymbolerna för dem.

Bilderna har laddats ner från pixabay.com och kjudillustrationerna från

Dallas Symphony Orchestras hemsida: www.mydso.com/dso-kids/learn-and-listen/instruments

De uttalade namnen år hämtade från Svensk Ordbok utgiven av svenska akademin.

Blissymbolerna har produceerats med WinBliss using the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

 

Applikationerna kan hanteras med fyra olika inmatningsmetoder:

De valbara objekten avsöks med en ram och väljs genom nedtryckning av Entertangenten eller motsvarande kontakt.

 

De valbara objekten avsöks med mellanslag eller motsvaramde kontakt

Val sker med Entertangenten.

 

Ett objekt väljs primärt med ett klick från ett pekdon t.ex en mus.

En ram omger ett objekt om det är valbart.

 

 

 

Ett objekt väljs om man pekar på det på en pekskärm.

 

Ett pekdon kan användas tillsammans med de övriga inmatningsmetoderna.

Musikinstrument

Två tangenter Två tangenter Mus Mus

Välj inmatningsmetod!

En tangent En tangent Pekskärm Pekskärm

Blissymbolics: © C.K. Bliss 1949. © Blissymbolics Communication International, 1982. Bliss-characters and Bliss-words used herein conform to the BCI Authorized Vocabulary as published by BCI, 1982-2020. For more information see www.blissymbolics.org