Jul på Lerbäck

Denna kalender producerades av SIH Läromedel 1993.

Då öppnades luckorna från en styrplatta.

 

Manus och illustrationer: Chris Lundin Mattsson.

De flesta ljudillustrationerna är hämtade från Ljudbanken, Progema.

Textsättning på bliss och anpassning till webben i MultiMedia Lab 7.1: Eive Landin

Blissymbolerna har produceerats med WinBliss och the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

 

För att öppna en lucka klickar du på siffran eller trycker ner Enter när den röda ramen omger önskad siffra.

Du kan välja att avsöka (skanna) med en (Enter) eller två tangenter (mellanslag och Enter).

För att stänga en lucka klickar du på den röda pilen eller trycker ner Enter.

 

På surfplatta, t. ex. iPad, väljer du alternativer Peka.

 

Klicka på önskat avsökningsalternativ för att komma till luckorna.

Två tangenter
En tangent

Mus

Peka