Julsånger

Nu
är
det
jul
igen

Välj sång genom att klicka/peka på den!

,

Hej,

tomtegubbar

Blissymbolics: © C.K. Bliss 1949. © Blissymbolics Communication International, 1982. Bliss-characters and Bliss-words used herein conform to the BCI Authorized Vocabulary as published by BCI, 1982-2020. For more information see www.blissymbolics.org

Blissymbolerna har produceerats med WinBliss using the BCI Authorized Vocabulary (BCI-AV).

Bild CHris Lundin Mattsson