Glad Påsk!

Det finns två versioner: entangentstyrning (Enter) och tvåtangentstyrning (mellanslag och Enter).

Båda versionerna fungerar med mus.

Använd F11 för att växla till och från full skärm.

Klicka på eller välj denna knapp för att lyssna på en mycket kort version av Kycklingpolkan.

Kycklingen är ritad av Monica Brolin.

Uppskatta och mät avståndet till Blåkulla

På nästa sida finns ett kort, av Chris Lundin Mattsson, med två knappar:

"Lyssna på kycklingpolkan" och "Hur långt är det till Blåkulla?".

 

 

 

Här kan du uppskatta avståndet från några orter till Blåkulla (Blå Jungfrun).

På första sidan väljer du vilka avstånd du vill mäta.

På varje mätsida finns textrader (bliss och bokstäver) med en lucka för avståndet.

Avståndet väljs bland talen längst ner. För att ändra väljer du bara ett annat tal.

Progammet kontrollera inte om svaret är rätt eller fel. Mätningen kan inte bli exakt så resultat kan ju alltid diskuteras.

Det finns en ikon med en linjal. Klicka på den för att visa eller dölja en linjal på kartan.

Välj skrivaren för att skriva ut. Den bör vara inställd för att skiva ut liggande.

Klicka på utgången för att avsluta mätningen och välja en annan ort.

 

 

 

 

 

Lyssna på Kycklingpolkan

Välj styrsätt:

Mer övningar finns på:

ELLärs hemsida