Ljud- och bokstavsinlärning
ARBETSBLAD
för blissande elever
av
Anne-Marie Sjölin

´Detta material är tänkt att användas i samband med bokstavsinlärning och utgör endast ett komplement till traditionella läromedel.

Någon form av återkoppling om svaret är rätt eller fel ges inte.

I några övningar kan två alternativ vara rätt.

 

Eleven kan markera sitt svar genom att peka eller klicka med mus e.d. på rätt alternativ.

 

 

Dessa arbetsblad är utvecklade i MultiMedia Lab 6.1 av Per-Uno Pettersson och Eive Landin.
De flesta bilderna är producerade av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratörer: Monica Brolin och Joakim Svahn
En bild är hämtad från Open Clipart. Resterande bilder är egna foton.
Talstödet är producerat av Gothia Soft och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Allt material är upphovsrättsskyddat enligt svensk lag och får endast användas för utskrift av arbetsbladen.
 
 

Öppna

arbetsboken

Handledning