Julsånger

Nu
är
det
jul
igen

Välj sång genom att klicka/peka på den eller trycka ner Enter när ramen omger den.

 

Några sånger har tidigare varit publicerade på Specialpedagogiska institutets hemsida.

På surfplattor med systemet Android och iPad krävs webbläsaren Puffin.

,

Hej,

tomtegubbar

Räven
Små
grodorna
raskar
över
isen